ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน