ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 6 รวม 240 คน ในโอกาสจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

image เอกสารแนบ