Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาทรงงาน โครงการป่ารักน้ำ บ้านป่ารักน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร image

image เอกสารแนบ