Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมพิธีเชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชมงคลวชิรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าภูมิพิทักษ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครimage

image เอกสารแนบ