Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ให้การต้อนรับ นายองอาจ เธียรโชติ อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการแนวทางการพัฒนางานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน การต้อนรับได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อำเภอimage

image เอกสารแนบ