ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดินและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 36 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ