ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
ไม่พบข้อมูล