ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court

ข้อมูลหน่วยงาน