ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court