ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบเสื้อ และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

image เอกสารแนบ