ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ให้การต้อนรับ นายเจตน์ รอดอ่อน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

image เอกสารแนบ