ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล ประจำปี 2565 โดยศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ร่วมกับธนาคารออมสิน ณ อาคารอนุสรณ์ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

image เอกสารแนบ