ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
Sawangdandin Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เปิดโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

image เอกสารแนบ